Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej są podróże służbowe. Kiedy wyjazd przeciąga się i trwa kilka dni, konieczny jest nocleg. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy to firma przyjmuje kontrahenta i jest jednocześnie pośrednikiem w poszukiwaniu i rezerwowaniu miejsca noclegowego.

Ważne są okoliczności poniesienia kosztu oraz jego cel. W momencie przekazywania faktur za usługi noclegowe do biura rachunkowego, ważnym jest, aby poinformować swoją księgową o kluczowych informacjach. W przypadku faktury papierowej można to zrobić za pomocą adnotacji na jej odwrocie, natomiast w przypadku dokumentu elektronicznego za pomocą odpowiedniej notatki mailowej. Pełne informacji są istotne dla poprawnego odliczenia podatku VAT!

Przyjrzyjmy się, co na ten temat stanowi ustawa o podatku VAT.

Co do zasady podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT wynikający z faktury dokumentującej usługę noclegową. Jednak od tej zasady ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury za usługi noclegowe, które nabył w celu ich dalszej odsprzedaży.

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA VAT BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA VAT
PRZYKŁAD
Podatnik „Z” wyjechał do innego województwa na kontrolę oddziału firmy. Kontrola potrwa kilka dni. W związku z tym podatnik, nabywa w okolicy oddziału firmy, usługę noclegową dla własnych potrzeb. Zakup związany jest z własnymi potrzebami Przedsiębiorcy. Podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od usługi noclegowej. Podatnik „X” podpisał umowę z podatnikiem „A”, na podstawie, której zobowiązany jest do zapewnienia noclegu dla pracowników firmy podatnika A, którzy biorą udział w szkoleniach. Następnie usługa noclegowa zwiększa wartość faktury za usługi szkoleniowe. Jest to tzw. refakturowanie usług.
WNIOSKI
Nabywanie usług noclegowych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej nie uprawnia podatnika do obniżenia VAT należnego. Podatnik „X” nabywa usługi noclegowe w celu dalszej odsprzedaży. W związku z tym, ma on prawo do pomniejszenia wysokości podatku należnego o kwotę VAT z faktury kosztowej za nocleg.

Jeżeli w Państwa firmie zdarzy się sytuacja, kiedy nabycie usługi noclegowej, nastąpiło w celu dalszego refakturowania, prosimy o taką informację (w formie opisanej wyżej). Od takiej faktury zostanie odliczony VAT naliczony.

Podstawa prawna:

Stan prawny aktualny na dzień 20.12.2021 r.