Od nowego roku tj. stycznia 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy, związane z wejściem
w życie tzw. Polskiego Ładu.

Jaki ma to związek z dotychczasową współpracą przedsiębiorcy z biurem rachunkowym?

Otóż wraz z nowymi zmianami do zadań księgowych będzie należało nie tylko rozliczenie miesiąca podatkowego tj. wyliczenie należnego podatku dochodowego (do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) oraz podatku VAT (do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni), ale również podanie wysokości składki zdrowotnej, która po wprowadzonych zmianach będzie liczona:

  • od dochodu (podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych),
  • od przychodu (podatnicy rozliczający się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego).

Więcej informacji na temat składki zdrowotnej w 2022 roku znajdziesz w artykule: „Składka zdrowotna po nowemu”.

W związku z powyższym istotnym elementem we współpracy z biurem rachunkowym będzie jak najszybsze dostarczenie dokumentów księgowych za poprzedni miesiąc, tak, aby była możliwość wyliczenia należnej składki zdrowotnej.

Drugim istotnym elementem będzie dostarczenie dokumentów w pełnym komplecie. Proszę wziąć pod uwagę, iż każdy nieuwzględniony zarówno przychód jak i koszt będzie rodził od nowego roku nie tylko korektę
w podatku dochodowym i podatku VAT, ale także korektę wysokości składki zdrowotnej.

Należy również pamiętać, iż nie tylko niekompletność dokumentów księgowych może stanowić podstawę wykonania korekty rozliczenia, ale także nierzetelność w wystawianiu dokumentów. Jeśli na przykład faktury będą wystawione z błędnym datami wystawienia i sprzedaży lub też raport dobowy z ostatniego dnia miesiąca będzie obejmował sprzedaż w dniu następnym, będzie to podstawa do korekty rozliczenia danego miesiąca.

Zespół TAXENO