Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z możliwości reklamowania swoich usług, oferowanych towarów za pośrednictwem Internetowych platform. Korzystają głównie z usług reklamowych Google Ads, Facebook, Booking.com i innych portali. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z usługi reklamowej od zagranicznego kontrahenta, skutkuje obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku VAT oraz podatku
u źródła.

W przypadku skorzystania z usług reklamowych od zagranicznego podmiotu, zwykle mamy do czynienia z importem usług. Faktura, którą otrzymasz od kontrahenta, nie powinna zawierać podatku VAT, ponieważ to po stronie nabywcy usługi leży obowiązek rozliczenia tego podatku VAT.  Uwaga!Rozliczenie podatku VAT od transakcji importu usług to zawsze zadanie dla nabywcy usługi, niezależnie od tego, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia. Nabytą usługę należy opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT dla danej usługi, a następnie ustalić prawidłowy termin obowiązku podatkowego dla transakcji importu usług, którą w konsekwencji należy wykazać
w odpowiednich polach pliku JPK_V7.
 Nie taki straszny podatek u źródła Oprócz obowiązku podatkowego w ramach podatku VAT, musimy zwrócić szczególną uwagę na kolejny obowiązek w sferze podatku dochodowego – podatek u źródła.  W wielu przypadkach, nabywca usługi reklamowej będzie miał obowiązek rozliczenia i pobrania 20-procentowego podatku u źródła. Aby jednak tego uniknąć, warto postarać się o uzyskanie certyfikatu rezydencji zagranicznego kontrahenta. Dzięki temu, istnieje możliwość uniknięcia opłacenia kolejnego podatku.  Gdyby byli Państwo zainteresowani powyższym zagadnieniem w większych szczegółach – zapraszamy do konsultacji! Zespół TAXENO

 

Podstawa prawna:

  • art. 97 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
  • art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.),
  • art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).