POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na niniejszej stronie internetowej lub na potrzeby usług świadczonych na rzecz Klientów jest TAXENO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, KRS: 0000790945, email: taxeno@taxeno.pl, www. taxeno.pl.

Dobrowolnie podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług wynikających z umowy, przedstawiania ofert lub ewentualnego dochodzenia należności. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, ponieważ bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

Państwa dane mogą być przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych.

Przysługuje Państwu prawo do: (i) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, (ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; (iv) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja powyższych praw może odbyć się poprzez przesłanie przez Państwa odpowiedniego zgłoszenia na adres: taxeno@taxeno.pl lub kontakt pisemny z TAXENO Sp. z o.o.