Przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie osiąganych dochodów zarówno podatkiem liniowym, ryczałtem, czy według skali zapłacą składkę zdrowotną wg nowych zasad, które wprowadza Polski Ład.

Rewolucyjną zmianą jest brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Dlatego, w wielu przypadkach, oznacza to, iż po wprowadzonych zmianach przepisów składka zdrowotna stanie się de facto dodatkowym obciążeniem fiskalnym.

Ile zapłacimy na ubezpieczenie zdrowotne? Dane prezentujemy poniżej w tabeli:

Forma opodatkowania Składka zdrowotna
Karta podatkowa 9% podstawy wymiaru, którą stanowi wynagrodzenie minimalne  w kwocie 3010,00 zł. tj. 270,90 zł.
Ryczałt od przychodów 9% podstawy wymiaru tj. gdy:

·        przychód do 60 000 zł. – 60%przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale _ około 300,00 zł.

·        przychód > od 60 000 zł. do 300 000,00 zł. –100%przecietnego wynagrodzenia w IV kwartale _ około 500,00 zł.

·        przychód > 300 000,00 zł. – 180% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale _ około 900,00 zł.

Zasady ogólne 9% podstawy wymiaru, którą stanowi dochód
z
działalności, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia
Podatek liniowy 4,9% podstawy wymiaru, którą stanowi dochód
z
działalności, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia
Osoby współpracujące 9% podstawy wymiaru, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału _ około 500,00 zł.

Nowe terminy opłacania składek

Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą rozliczane w ciągu roku w cyklu miesięcznym.  – składka będzie płatna za miesiąc kalendarzowy. Pojawi się też nowy termin wpłaty.  Składka będzie płatna za miesiąc kalendarzowy. Składki ZUS będą  płatne w następujących terminach:

  • do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla pozostałych płatników składek.

Po zakończonym roku konieczne będzie dokonanie weryfikacji rozliczenia rocznego w ZUS. Będzie ono miało na celu zweryfikować, czy w ujęciu rocznym przedsiębiorca nadpłacił składki i otrzyma ich zwrot, czy też  ma obowiązek wykonać dopłatę. Ewentualne zwroty składek będą realizowane jedynie na wniosek płatnika składek.

Ważne: Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ryczałtu powinni mieć na uwadze wskazane progi (tak jak w tabeli powyżej), ponieważ przekroczenie limitu przychodów (w skali roku) choćby
o złotówkę np. 300.001,00 zł, to nie tylko wyższe bieżące wpłaty (od momentu przekroczenia), ale i konieczność dopłat składki za poprzednie miesiące. Dopłata ta będzie rozliczana w terminie składania zeznania rocznego PIT-28 (będzie wykazana w deklaracji rozliczeniowej za luty i płatna w marcu).

Zespół TAXENO