Nowy plik JPK od 1 października 2020 r.

Od dnia 1 października 2020 r., zmieniają się regulacje dotyczące raportowania podatkowego w zakresie VAT.  Dotychczasowa deklaracja VAT zostanie zastąpiona odpowiednimi plikami JPK VAT. Przewidziano dwa typy plików:

  • JPK_V7M – obowiązkowy dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie oraz
  • JPK_V7K – obowiązkowy dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Nowe obowiązki w zakresie VAT wymagają odpowiedniego przygotowania. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami – zapraszamy do kontaktu z Zespołem TAXENO.