Mikrorachunek

Od 01.01.2020 podatnicy i pracodawcy – płatnicy będą zobowiązani opłacać należności budżetowe
z tytułu: PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pomocą mikrorachunku.

Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat wybranych podatków do urzędu skarbowego tj. PIT, CIT i VAT. Jeżeli chodzi o zwroty nadpłat
i podatków będą one realizowane przez urzędy skarbowe na dotychczasowych zasadach np. na rachunek firmowy lub ROR.

 1. Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy można łatwo sprawdzić korzystając z generatora dostępnego na stronie MF _ https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego, lub poprosić o jego wydanie w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, podać poniższe dane:

 • PESEL, dla:
  – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  – lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami VAT,
 • NIP, dla:
  – prowadzących działalność gospodarczą lub podatników VAT,
  – lub płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

WARTO PAMIĘTAĆ – Aby poprawnie podać swój identyfikator podatkowy, ponieważ to podatnik odpowiedzialny jest za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.

Ważnym jest, aby nie korzystać z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych
e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Wygenerowanie i prowadzenie rachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Generator mikrorachunków działa 24/7. Swój Mikrorachunek można sprawdzić w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon, czy za pomocą tabletu.

Numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmianie ulegnie adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

 1. Jak wygląda mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.  LK10100071222YXXXXXXXXXXXX gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071jest stała, dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego i wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy podatnik identyfikowany jest za pomocą numeru PESEL,
 • Y=2, gdy podatnik identyfikowany jest za pomocą NIP,
 • po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP podatnika,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze należy sprawdzić, czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz prawidłowy PESEL lub NIP.

 1. Co z dotychczasowymi rachunkami?

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie na mikrorachunek podatkowy.

 1. Na jaki rachunek będziemy wpłacać podatki inne niż PIT, CIT i VAT?

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Zespół Taxeno