Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw już od 1 kwietnia 2020 r. część podatników zobowiązana zostanie do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT obejmującego zarówno deklarację VAT-7 i VAT-7K, jak
i ewidencję VAT (zakupu i sprzedaży). Obowiązek ten obejmie początkowo tylko dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), ale od
1 lipca 2020 r. będzie już dotyczył wszystkich podatników.

Zatem już teraz warto się zapoznać z nadchodzącymi zmianami i w miarę możliwości przygotować do nich.

Nowy plik JPK_VAT podatnicy będą wysyłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT. W przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie, będzie to jeden dokument obejmujący część deklaracyjną
i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie będą składać JPK_VAT za okresy miesięczne, przy czym za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej samej deklaracji.

Nowelizacja ustawy wprowadza także uproszczenia polegające na eliminacji załączników, które wymagane są dziś przy składaniu deklaracji VAT, a mianowicie załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki będą zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku JPK_VAT.

Obowiązek wysyłania nowego pliku JPK_VAT nie będzie dotyczył skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK,
VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców,
a także jednostki samorządu terytorialnego i ich związki będą zobowiązani do składania nowego, przekształconego pliku JPK_VAT, obejmującego deklarację VAT i ewidencję dopiero od 1 lipca 2020 r. Przy czym będą oni mogli zdecydować o wcześniejszym wyborze (w okresie od kwietnia do końca czerwca 2020 r.) takiej formy deklarowania podatku VAT. W przypadku podjęcia decyzji w sprawie skorzystania z takiego uprawnienia nie będzie możliwości ponownego rozpoczęcia rozliczania podatku VAT na dotychczasowych zasadach.

Monika Stawarz

Zespół TAXENO