Project Description

OFERTA TAXENO

Wsparcie TAXENO firm i instytucji w ramach współpracy z doradcami i prawnikami może obejmować m.in.:

  • opracowanie umów handlowych z kontrahentami w języku polskim lub angielskim;
  • pomoc w toku sporów z organami podatkowymi lub celnymi;
  • pomoc w określeniu klasyfikacji taryfowej towarów
  • przygotowanie wniosków, pism procesowych, skarg, odwołań i innych dokumentów
  • udział w negocjacjach handlowych;
  • przeprowadzenie audytów;
  • opracowanie procedur wewnętrznych przedsiębiorstwa
  • inne usługi doradców podatkowych lub prawników ustalone odrębnie i według potrzeb Klienta.