Project Description

OFERTA TAXENO

Oferujemy szeroki pakiet usług dodatkowych dla firm i innych podmiotów:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • sprawozdawczość INTRASTAT i GUS, PFRON;
 • reprezentacja przed organami;
 • sporządzanie analiz finansowych;
 • sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację podatkową;
 • wsparcie podczas kontroli podatkowych;
 • doradztwo podatkowe, celne, prawne, kadrowe;
 • rozliczanie projektów unijnych i dotacji;
 • sporządzanie sprawozdań środowiskowych;
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT z zagranicy;
 • rozliczanie transakcji zagranicznych: Import, Export, WDT, WNT, WŚU również łańcuchowych*;
 • rozliczanie podatku u źródła i TaxFree;
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 • sporządzanie zeznań rocznych;
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej;
 • inne – wg potrzeb Klienta.