Project Description

OFERTA TAXENO

Pełna księgowość – usługa dedykowana dla średnich i dużych podmiotów (firm) oraz innych organizacji

 • prowadzenie ksiąg handlowych;
 • sporządzanie deklaracji CIT;
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT;
 • sporządzanie i wysyłka pliku JPK_VAT;
 • sporządzenia i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (łącznie z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych);
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia;
 • rozliczania transakcji zagranicznych;
 • ustalenia wysokości składek ZUS przedsiębiorcy i wspólników;
 • monitorowania terminów związanych z obowiązkami księgowo – podatkowymi wobec US i ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych*;
 • opracowanie zakładowego planu kont*;
 • opracowanie polityki rachunkowości*;
 • obsługa kadrowo – płacowa*;
 • sprawozdawczość INTRASTAT i GUS*
 • reprezentacja przed organami*

 

Usługi oznaczone „*” stanowią usługi dodatkowo płatne