Project Description

OFERTA TAXENO

Pomoc TAXENO obejmować może wszystkie zagadnienia dotyczące zgłoszeń INTRASTAT. Wspieramy przedsiębiorstwa w przygotowaniu deklaracji INTRASTAT, ocenie podlegania obowiązkom wynikającym z tych przepisów.

Wpieramy także w przygotowaniu i złożeniu deklaracji INTRASTAT za zaległe okresy.