Project Description

OFERTA TAXENO

Uproszczona księgowość  – usługa dedykowana dla mikro i małych podmiotów (firm):

 • Prowadzenie księgi podatkowej (KPiR);
 • prowadzenia ewidencji przychodów ewidencjonowanych (PPE)
 • rozliczenie karty podatkowej;
 • sporządzanie deklaracji PIT;
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT;
 • sporządzanie i wysyłka pliku JPK_VAT;
 • sporządzenia i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (łącznie z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych);
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia;
 • rozliczania transakcji zagranicznych;
 • ustalenia wysokości składek ZUS przedsiębiorcy i wspólników;
 • monitorowania terminów związanych z obowiązkami księgowo – podatkowymi wobec US i ZUS,
 • obsługa kadrowo – płacowa*;
 • sprawozdawczość INRTASTAT i GUS*
 • reprezentacja przed organami podatkowymi*

 

Usługi oznaczone „*” stanowią usługi dodatkowo płatne