Project Description

OFERTA TAXENO

Usługa kadrowo – płacowa: usługa dedykowana dla wszystkich podmiotów (firm):

 • prowadzenia akt osobowych pracowników;
 • sporządzania umów o pracę oraz świadectw pracy;
 • naliczania płac;
 • ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i świadczeń pracowniczych;
 • rozliczania czasu pracy, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • ewidencjonowania zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności;
 • rozliczania umów zlecenia i o dzieło;
 • sporządzania, przesyłanie i przechowywania deklaracji ZUS w danym roku podatkowym;
 • sporządzania i przesyłanie do US niezbędnych deklaracji rozliczeniowych;
 • przygotowywania rocznych raportów ZUS oraz rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT -11, PIT-40);
 • monitorowania terminów związanych z obowiązkami płacowo – kadrowymi wobec US i ZUS;
 • sprawozdawczość PFRON i GUS*

 

Usługi oznaczone „*” stanowią usługi dodatkowo płatne